Mentorluk nedir?

Mentorluk, en genel tanımıyla; belirli bir deneyim, bilgi birikimi, beceri veya uzmanlık kapsamında kendini yetiştirmiş kişilerin, bu alanlarda yeni/yetişmekte olan kişilere yol göstericilik etmesidir.

Genel tanımdan yola çıkıldığında ilk akla gelen “daha çok bilenden daha az bilene doğru akan tek yönlü bir iletişim türü” olmasına rağmen, mentorluk kavramı aslen “Her iki tarafın da iletişimde aktif olarak rol almasını gerektiren, ancak ve ancak bu koşul altında sürekli bir fayda sağlayabilecek, çift taraflı bilgi/deneyim aktarımına dayanan bir ilişki bağlamı”nı kapsar.

Burada dikkat etmemiz gereken bir önemli nokta, “mentorluk” ve “koçluk” kavramlarını birbiriyle karıştırmamak olacaktır. Her iki ilişki tabanı da interaktif ve geliştirme odaklıdır fakat koçluk, soru-cevap ekseninde yalnızca danışan kişinin gelişimini merkeze alırken; mentorluk, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına dayanarak kökleri daha derine inen ilişkilerin doğmasını hedefleyen bir danışmanlık sistemidir.

Mentor ve Mentee Nedir?

Mentorluk ilişkisinin bir ucunda mentor ve diğer ucunda ise mentee yer alır. Mentorluk çerçevesinde yaygın olarak kullanılan İngilizce asıllı bu sözcükler; taraflardan yol gösterici rolünü üstlenen, görece daha tecrübeli kişi (mentor) ve ilgili konuda yönlendirme talep eden, tavsiye almak isteyen kişiyi (mentee) temsil etmektedir. Bir mentor, mentee’sinden yaşça büyük olabileceği gibi küçük de olabilir. Mentor olma durumunda aslolan unsur, kişinin tecrübe seviyesi ve mentorluğun söz konusu olduğu alana ne kadar hâkim olduğudur.

Mentorluk programı nedir?

Mentorluk programı; mentorluk vermeyi ve mentorluk almayı kabul etmiş kişiler arasında, bu kişilerin beyan ettiği bazı temel kriterler göz önünde bulundurularak eşleşme sağlayan bir kişisel gelişim sistemidir.

Derneğimiz bünyesinde planlanan mentorluk sisteminin birincil odağı profesyonel anlamda gelişim olmakla birlikte; mentorluk sistemi aracılığıyla, mezunlarımız ve mezun adaylarımızın kendi aralarında doğal bağlar kurmasını sağlamak, nesiller arası iletişimsizlik problemini en aza indirgemek ve hem profesyonel hem de sivil dünyada birbirinin hayatına değer katmayı rutin haline getirmiş bireylerin mensup olduğu, birbirine gönülden bağlı bir topluluk ağı haline gelmeyi amaçlıyoruz. 

Mentorluk programımızda iki temel mentor-mentee eşleşmesinden söz ediyor olacağız:

Mentor Mentee
Üniversite Öğrencisi Lise Öğrencisi
veya
Yeni Mezun (Lise)
Tecrübeli Çalışan
veya
Çalışan
Üniversite Öğrencisi
veya
Yeni Mezun (Üniversite)
veya
Çalışan

Tabloyu biraz açıklayalım… Görüldüğü üzere birine mentorluk ederken, aynı anda bir başka kişinin mentee’si olman mümkün. Insert your information to discover the reality regarding australian open prize money 2021. Örneğin; bir üniversite öğrencisi isen senin de geçtiğin sıralardan henüz kalkamamış olan bir lise öğrencisinin üniversite algısını ve tercihlerini şekillendirmede yardımcı olabilir; bu esnada da kendi kariyerinle ilgili tavsiyeler alıp sektörün içinden bilgi edinmek üzere hedeflediğin sektörde çalışan bir mezundan mentorluk alabilirsin. Belki de iş dünyasının çoktan içindesin, kariyerinin başında veya ortalarında bir çalışansın… Bu durumda da sana nazaran muhtemelen daha az görmüş geçirmiş bir üniversite öğrencisine/yeni mezuna/daha az tecrübeli bir çalışana mentorluk verebilir, bir yandan da sıradaki kariyer hamlelerine dair fikir danışmak üzere senden daha kıdemli bir mentora sahip olabilirsin.

Neden mentorluk programına dahil olmalıyım?

Mentorluk programına; mentor, mentee ve hatta belki de hem mentor hem mentee olarak dahil olabilirsin.

Mentee olmayı düşünüyorsan

…çok iyi yapıyorsun. Böylece seninle ortak bir geçmiş parçasına sahip olan ve kişisel deneyimlerini paylaşmak için gönüllü olmuş bir eski mezunumuzla yakından tanışma fırsatı bulacaksın. Geleceğini nasıl şekillendireceğine dair merak ve endişelerini, birebir sürdürülecek bir iletişim çerçevesinde doğrudan dile getirme imkanına sahip olacak, aramış olduğun bilgiye birinci elden ulaşabileceksin. Mentorunun hayatını ve görüşlerini tanıdıkça kendi kafandaki planları ve arzularını gerçekliğe dökmenin kolaylaşacağını, yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu fark edeceğini düşünüyoruz. Bilgiye ulaşmak kadar bilgi kirliliğine kapılmanın da çok kolay olduğu günümüz dünyasında, bu program sayesinde birçok açıdan fayda sağlayacağına dair inancımız tam.

Mentor olmayı düşünüyorsan…

…ne mutlu! Belki zamanında senin de kafanı karıştıran ve ancak engebeli yollardan geçerek çözümlendirebildiğin süreçleri, bir başkasının bu kadar acılı tecrübe etmemesini sağlayabileceksin. Bu esnada deneyimlerini paylaşacak ve belki de artık sıkça kullanmadığın fakat sahip olduğun bilgileri pekiştirme olanağı bulacaksın. Özellikle iş hayatında isen, yeni neslin düşüncelerini, isteklerini, planlarını yakınen anlama imkanı bulup sektörünün devinimlerinden geri kalmamış olacaksın. Mentee’n ile aynı liseden yıllar arayla mezun olmuş olmanın tatlı nostaljisinden hiç bahsetmiyoruz bile.

Mentorluk programına dahil olmak için ne yapmalıyım?

Eğer senin için derlediğimiz bu kısa içerikten yola çıkarak, mentorluk programını ve kapsamını anladığını düşünüyorsan bir sonraki sayfaya ilerleyerek başvuru işlemlerini online olarak tamamlayabilirsin. Hala aklına takılan bir şeyler varsa, başvuru işlemlerine başlamadan önce bizimle tercihen e-mail adresimiz üzerinden iletişime geçmeni tavsiye ederiz.

Sürecin devamında; başvuru formunda verilen cevaplar göz önüne alınarak uygun görülen mentor-mentee eşleşmeleri derneğimizdeki mentorluk programından sorumlu ekip tarafından yapılır. Eşleşme sonrasında hem mentor hem de mentee ile iletişime geçilir ve kişi bilgileri saklı tutularak, yapılan eşleşmenin isabetli olduğunun her iki tarafça da onaylanması beklenir. Onay aşamasının ardından tarafların birbirleriyle iletişime geçmesi sağlanır. Derneğimiz, başvuru aşamasından başlayarak mentorluk sürecinin sonuna kadar gelişmelerin takipçisi olur ve herhangi bir sorun halinde tarafsız bakış açısıyla yardımcı olmaya hazırdır.

Bazı başvuru koşulları…
 • Mentorluk programı, yalnızca Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi mezunlarının veya en az bir yıl okulun öğrencisi statüsünde bulunmuş kişilerin katılımına açıktır. Ne mentor ne de mentee olarak dışarıdan başvuru mümkün olmayacaktır.
 • Lise öğrencisiysen ve mentee olmak istiyorsan şimdilik yalnızca 11., 12. sınıf veya yeni mezun (lise) statüsünde olman şartıyla programa başvurabilirsin.
 • Üniversiteyi kazandığın dönemdeysen ve mentee olmak istiyorsan “üniversite öğrencisiyim” ibareli seçenekleri kullanabilirsin. Artık bizim gözümüzde olduğu gibi resmi kayıtlarda da bir üniversite öğrencisisin sen. Bir kez daha tebrikler.
 • Üniversite öğrencisiysen ve mentor olmak istiyorsan, okulunu/bölümünü tanımış olman ve liseli bir mentee ile üniversiteye/eğitim hayatına dair verimli bir paylaşım çerçevesi kurabilmen açısından şimdilik 2. sınıf veya üstü olmanı şart koşuyoruz.
 • İş hayatında olup mentor olmak için başvuru yapmayı düşünüyorsan en azından 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmanı öneriyoruz.
 • Hem mentee hem mentor olmak istiyorsan iki ayrı form doldurman gerekiyor.
Program kapsamına dair…
 • Mentorluk süreci ilk aşamada bir yıl olarak belirlenmiştir. Bir yıl sonunda, her iki tarafın da sürece birlikte devam etmeyi istemeleri halinde süre uzatılabilir. Bunun aksine; tarafların birbirleriyle uyum ve birbirlerinden fayda sağlayamamaları, iletişim kuramamaları vb. gibi durumlarda, tarafların anlaşmazlığı kendi aralarında çözememeleri halinde süreç planlanandan daha erken sona erdirilip yeni bir eşleşme arama yoluna başvurulabilir.
 • Tarafları; tanışma sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi ve iletişimin sürdürülebilir kılınması için ayda en az bir kere, tarafların müsaitlik durumlarına göre kendi aralarında belirledikleri sabit bir zaman diliminde periyodik olarak görüşmeye teşvik ediyoruz.
 • Mentor-mentee görüşmelerinin gerçekleştirilmesi için her zaman fiziki bir buluşma şart değildir. Online görüntülü konuşma platformları kullanımı ve telefon aramaları gibi enstrümanlarla iletişimi desteklemek hem mentor hem de mentee’nin sorumluluk alanındadır.
 • Özellikle mentorluk sürecinin başlarında, mentorun mentee’ye nazaran daha aktif olmasını ve iletişimi sürdürme hususunda daha fazla inisiyatif alarak lokomotif görevi görmesini bekliyoruz.
 • (Mentee iseniz) Mentorunuz, sizin yerinize davranamaz -kariyerinizi planlayamaz veya sizin yapmanız gereken bir işin (sınava girmek, ödev yapmak vb.) sorumluluğunu alamaz. Program, deneyim paylaşımına dayanmaktadır ve bu tarz talepler hoş karşılanmayacaktır.
 • Mentorluk programı boyunca, tarafların birbirleriyle olan ilişkilerini sevgi-saygı çerçevesine dayandırmalarına ve birbirlerinin özel hayatlarına müdahil olmayacak kapsamda iletişime geçmelerine önem veriyoruz. Aksi bir durum yaşanması halinde, derneğimizin devreye gireceğini ve kimsenin mağdur edilmeyeceğinin bilinmesini isteriz.